Home / Privacy verklaring
Glascentrale Ridderkerk

Privacy verklaring

Als je onze site bezoekt en geen formulieren invult worden er geen persoonlijke gegevens van jou als bezoeker vastgelegd.

Als je gegevens invult op onze site krijg je hiervan per E-mail een kopie en worden de gegevens die je invult samen met de datum, tijd, je IP-adres en als je bent ingelogd je gebruikersnaam opgeslagen in onze database. Die gegevens worden gebruikt door onze daartoe geautoriseerde medewerker en zo nodig overgenomen naar ons bedrijfssysteem en daar verder bewerkt om de door jou gestelde vraag beantwoorden, op je opmerking te kunnen reageren of je de gevraagde offerte te kunnen aanbieden.

Deze gegevens worden niet met derden gedeeld tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat of dit nodig is voor de uitvoering van jouw offerte of opdracht en de afhandeling daarvan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de maten van je ruit die doorgestuurd worden naar een glasfabriek of het plaatsingsadres als het materiaal door derden bezorgd moet worden. Daarbij wordt niet meer gedeeld dan nodig is.

Alle gegevens worden bewaard binnen de Europese Unie en niet daarbuiten gedeeld.

Je mag altijd vragen om je gegevens in te zien of te laten verwijderen. Neem daartoe contact op met ons via het contactformulier op de site of het telefoonnummer op die pagina.

Tenzij de ingevulde gegevens voor verdere verwerking nodig blijven (Zoals een offerte die opdracht is geworden) worden op de site achtergelaten gegevens na een half jaar aan het einde van het jaar verwijderd. Gegevens die te maken hebben met door ons uitgevoerde opdrachten worden 7 jaar bewaard vanwege de fiscale verplichting daartoe. De gegevens die  nodig zijn voor de garantie worden bewaard voor de termijn van de garantie. Daarbij gaat het dan met name om het geleverde product en het plaatsingsadres.

Onze administratie hebben wij deels uitbesteed aan administratiekantoor TADM. Daarmee is overeengekomen dat gegevens van ons bedrijf en die van jou (onze relaties) net zo vertrouwelijk worden behandeld als wij zelf doen.

Onze website/data staat op een server van mijndomein.nl. Dit bedrijf heeft een verklaring afgegeven dat hun (support-)medewerkers de door ons op hun server opgeslagen gegevens niet (mogen) inzien. Waardoor dus ook jouw gegevens niet met medewerkers van mijndomein.nl worden gedeeld.

In geval mijndomein.nl een datalek constateert informeert mijndomein.nl de bevoegde instanties en ons. Wij informeren in dat geval de gebruikers waarvan de gegevens bij die lek betrokken zijn. Dit uiteraard naast direct actie om verdere lekkage te voorkomen.

Neem contact op

Glascentrale Ridderkerk
Kaartenmakerstraat 20
2984 CB Ridderkerk
Tel: 0180-234004
info@glascentraleridderkerk.nl

Glascentrale Oosterhout
Tel: 0162-700584
info@glascentraleoosterhout.nl
Offerte aanvragen Noodnr: 06-23294750

Glashandel, glaszetter en glasservice

Jarenlange ervaring in de glashandel met onze vakkundige glaszetters

Lees verder